یعنی من هرچند روز یه بار باید نرم افزارهام رو از نو نصب کنم :/
وووووووووووووووی ‎- تدوین گر