البته که من هم در شرایطی ممکنه که پرایوت بشم ولی خب گمون نکنم پیش بیاد