حتی به فکرم رسید برم الویه سوپری بخرم با نون
نودل ‎· Myri∂m
@myriam: اینجا توی محل کار ما گاز نداریم :/ ‎· آیــــه!
همچین می گی انگار گناه داره، ما که هر روز ظهر بهش فکر می کنیم، کلی وقتا هم عمل :) ‎· روانشناس
@ravanshenas2016: آخه نخوردم تاحالا، شاید دوست نداشته باشم، بعد اینجا ناهار میدن، ولی من غذاشون رو دوس ندارم خیلی وقتا ‎· آیــــه!
نخور.خیلی مزخرفه ‎· farzaaneh
@farzaaneh: چی کار کنم ؟ ‎· آیــــه!
غذا سفارش بده ‎· farzaaneh
@farzaaneh: خوشالیا :)) میدونی چقدر هزینه اش میشه هر روز بخوام غذا سفارش بدم؟ ب ‎· آیــــه!
یه روزایی از خونه ببر تنبل ‎· farzaaneh
اگه نامی نو گیرت بیاد تجربه پس داده است ‎· روانشناس
@farzaaneh: آخه اینجا ناهار میدن بهمون، ولی غذاشون بستگی داره، بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا غیرقابل تحمل ه ‎· آیــــه!