امروز برم پایتخت هاردم رو بدم تعمیر
کی میری منم از اینور بیام باهات؟ ‎· javadoo
@javad: احتمالا امروز بعد از کار یه سر بریم، اگه دوس داری بیا ‎· آیــــه!
آره، راه افتادی بزنگول ‎· javadoo