بعضیا هم هستن انقدر باکلاسن داداششون میاد وسط روز بهشون سر میزنه، حالا درست نیس من اسم ببرم ولی خب