حالا ناهار که به خیر گذشت ولی بعداز ظهر هم آدم دلش میخواد یه ساندویچ فلافل بزنه روحش شاد بشه
ديگه گفتى منم مى زنم :دى ‎· بــــــــــاران!