Avatar for aye
انقدر بغض دارم دلم میخواد هیچکی رو نبینم امشب، فقط بخوابم .... ولی خواسته احمقانه ای ه وقتی میدونم نمیشه
Comment
عزیزم:-* ‎· mousaviam2
Comment
غصه ناك نبينمت :* ‎· بــــــــــاران!
Comment
چه امروز زدی تو فاز دپ خواااهر :) ‎· روانشناس
Comment
@ravanshenas2016: فقط همین یکی بود که، همینم نمیگم دیگه ‎· آیــــه!
Comment
:( ‎· علیرضا
Comment
:*** ‎· ardvisoor
Comment
همین یکی نبود، برای بقیه ممکنه همین یکی باشه ولی برا ما روانشناسا نشونه های بیشتری بود، تازشم، نمی گم که نگی، گفتم ینی حواسم بهت هست، خواهر، وگرنه اینجا اصن مال غرغر و ناله است ‎· روانشناس
Comment
زودتر خوب شو :*** ‎· همصدا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place