انقدر بغض دارم دلم میخواد هیچکی رو نبینم امشب، فقط بخوابم .... ولی خواسته احمقانه ای ه وقتی میدونم نمیشه
عزیزم:-* ‎· جولیا پندلتون
غصه ناك نبينمت :* ‎· بــــــــــاران!
چه امروز زدی تو فاز دپ خواااهر :) ‎· روانشناس
@ravanshenas2016: فقط همین یکی بود که، همینم نمیگم دیگه ‎· آیــــه!
:( ‎· علیرضا
:*** ‎· ardvisoor
همین یکی نبود، برای بقیه ممکنه همین یکی باشه ولی برا ما روانشناسا نشونه های بیشتری بود، تازشم، نمی گم که نگی، گفتم ینی حواسم بهت هست، خواهر، وگرنه اینجا اصن مال غرغر و ناله است ‎· روانشناس
زودتر خوب شو :*** ‎· همصدا