فهمیدم واسه تولدم به خودم چی کادو بدم :دی خیل هم عالی ه