میخواستم فردا برم جمعه بازار ولی هنوز نخوابیدم
من خيلي دوست دارم برم يه بار. جاي دقيقش كجاست؟ ‎· ترانه لایف
@narges-esf: توی جمهوری، پارکینگ پاساژ پروانه، یه جمعه بیا با هم بریم :دی ‎· آیــــه!