یه وقتایی دلم میخواد بافتنی هام انقدر بزرگ باشه که کاملا پشتش مخفی بشم از دید همه دنیا