واقعا یه وقتایی از عقلتون استفاده کنید هم جای دوری نمیره باور کنید
باعوشه ‎· نآمیرآツ
من بی عقل، زدم فر رو داغون کردم :'( ‎· شرجیــ نشین ™
@sharjineshin: فدای سرت، فر درست میشه / باید مراقب باشیم دل کسی رو نشکنیم یا نلرزونیم که درست شدنش به این راحتی نیس :/ ‎· آیــــه!
@mousaviam2: @mohamad آفرین به شما دوتا :) ‎· آیــــه!