خیلی وقتها پدر و مادر ها رفتارشون با بچه جوریه که سر در گم میشه کاملا، متوجه نمیشه کارش اشتباه بوده یا درست و روش خیلی متداولی هم هست متاسفانه