خیلی بده که آدم بدونه هر سطحی از بدجنسی و شرارت ازش برمیاد در حالی که هیچوقت شاید انجامشون نده
خب همه آدمن، همه هم میتونن هرکاری بکنن، اختصاصی برا هیشکی نیست که ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: نه بعضیا انقدر آدمهای خوب و مهربونی هستن که هیچوقت بدجنسی نمی کنن، بعضیا هم هستن اصن بلد نیستن بدجنسی کنن ربطی به خوب یا بد بودنشون نداره تواناییش رو ندارن / ولی اینکه بدونی که داری جلو بدجنسی هات رو میگیری انگار همه اش ترس داری یه وقت انجامشون بدی ‎· آیــــه!
این که هیچ وقت بدی نمیکنن با این که نمیتونن بدی کنن فرق داره، اکثر آدما توانایی بدی و خوبی رو برابر دارن، انتخابشونه که کدوم وری برن ‎· SaeedTheGiraffe ?