سیاوش قمیشی هم خیلی دوس دارم، کلا ترانه هاش خیلی حالم رو خوب می کنه