داشتم فکر می کردم واسه تولدم مهمونی بگیرم، بعد دیدم نه دیگه چون تولد من ه بریم کافه ای جایی که من مجبور نباشم پذیرایی کنم دیگه :دی ولی اینکه با کیا بریم هم صحبتی ه
ولی خب غذای بیرون رو دوس ندارم که، پس همون خونه باشیم که غذای خوشمزه بخوریم ‎- آیــــه!
برید بیرون ولی با غذایی خونگی:-)) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: دیگه این خیلی انرژی می بره از من ‎- آیــــه!