همسر پسر عموم از یک ماه قبل از تولدش شروع می کرد یادآوری کردن و از دو هفته قبلش هم خونه رو بادکنک می چسبوند و کاغذ میزد که تولدت مبارک و اینا آخرش پسرعموی من یادش می رفت :)))
:)) ‎· amineh
اینکه هنوز با هم زندگی میکنن کار خداستا :)) ‎· خانوم میم
@saye: کلا زندگی کردنشون باهم کار خداست یعنی بدونی چه شرایطی ه این کوچیکشه :))) ‎· آیــــه!