Avatar for aye

همسر پسر عموم از یک ماه قبل از تولدش شروع می کرد یادآوری کردن و از دو هفته قبلش هم خونه رو بادکنک می چسبوند و کاغذ میزد که تولدت مبارک و اینا آخرش پسرعموی من یادش می رفت :)))

Comment

:))

 ‎· amineh
Comment

اینکه هنوز با هم زندگی میکنن کار خداستا :))

 ‎· خانوم میم
Comment

@saye: کلا زندگی کردنشون باهم کار خداست یعنی بدونی چه شرایطی ه این کوچیکشه :)))

 ‎· آیــــه!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10