خیلی خوبید به جدم، یعنی یکی بگه کتاب دوس ندارم اصلا این رو در نظر نمی گیرید که خب سلیقه ست، زوری که نیست / البته شوخی رو درک می کنما، ولی بعضیا بحث کتاب میشه اصلا غیرتی میشن :))
:-))واقعاً ‎· جولیا پندلتون
ایه من اشتباهی بلاکت کردم الان ان بلاکت کردم. ولی فک کنم باید دوباره همو سابسکرایب کنیم. شرمنده :)) ‎· Maryamss
@maryamss-4: :)))) عزیزم ، باشه:دی ‎· آیــــه!