امروز هم گوشی و اسپری و بلیط فیلم ها رو خونه جا گذاشتم :/ انقدر سرده و انقدر من لرز دارم هم که حاضر نیستم برم تا خونه بیارم، اگه برم خونه میمونم همونجا
مرخصی رو برا همین روزا گذاشتن خب ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: هوووم منطقی ه ولی مرخصی با سرویس نمیدن که آدم رو برسونه خونه :)) ‎- آیــــه!
مرخصی با آژانس :دی تخصص خودم بود :)) ‎- LilaC
الان گرمتر شد بزن خودت برو سر راه هم یچی بگیر خونه بخوری :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@lilac77: اوووه این همه صبر کنم آژانس بیاد رفتم رسیدم خونه :دی ‎- آیــــه!
@arash: سرده هوا :/ خیلی سرده ‎- آیــــه!
بهونه میاریاااا داری از خواب راحت زیرپتو کنار بخاری غفلت میکنی :)) ‎- LilaC
@lilac77: خواب خیلی مهمه ولی حال ندارم هم خیلی خیلی مهمه ‎- آیــــه!