ای وای
@azadehgh65: یه خبر بد شنیدم ‎- آیــــه!
@aye: همون مادره؟ ‎- اویس