ولی من یه سال تولدم از رفیع و حامد هزار و یک شب رو کادو گرفتم، بعد رفیع اولش نوشت همیشه قصه گو باش، اصن عالی
شما باکلاسا :دی ‎· رهــــــــرو™
حامد هنوز اینجا نیومده؟ ‎· اویس