بیاید دیگه از رفیع سوال نپرسیم، والا با این جواب دادنش :))
لیترالی در مقابل متفوریکلی قرار میگیر، تفاوت میان استعاره و معنای واقعی کلمه، مثلا اگه بگم من لیترالی مردم، انتظار میره که الان زیر هفت متر خاک باشم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
همون بهتر که ساما بیاد لیترالی ماهیگیری یادتون بده. :) ‎· رفیع
@geminorum: @saeedgreen مدیونید فک کنید غیر از حروف ربطی چیزی فهمیدم از حرفهاتون ‎· آیــــه!