من که مشکلی ندارم ولی انقد تعصب نداشته باشید روی چیزهای ساده اقلا / واسه خودتون میگم البته :))‌