خیلی وقتا میگم کاش یکی بود که خیلی بهش نزدیک بودم و سوالهام رو راحت ازش می پرسیدم بدون اینکه دغدغه اینو داشته باشم که حالا درباره من چی فکر می کنه یا یه جاهایی ازش کمک می گرفتم یا باهاش درد دل می کردم
انسانی چنینم آرزوست ‎· آمیرزو