از دیشب هرچی بیشتر زمان می گذره سردردم شدید تر و عمیق تر میشه
میگرن؟ ‎- farahnaaz
@farahnaaz: نه از فشار عصبی ‎- آیــــه!
ای بابا...خوب بشی ایشالا ‎- روانشناس