Avatar for aye

از دیشب هرچی بیشتر زمان می گذره سردردم شدید تر و عمیق تر میشه

Comment

میگرن؟

 ‎· farahnaaz
Comment

@farahnaaz: نه از فشار عصبی

 ‎· آیــــه!
Comment

ای بابا...خوب بشی ایشالا

 ‎· روانشناس

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10