چقدر این روزها باید التماس همه رو بکنم واسه حرف زدن ...
که حرف بزنن یا نزنن؟ ‎· اویس
@oveis بزنن ‎· آیــــه!