چقدر این روزها باید التماس همه رو بکنم واسه حرف زدن ...
که حرف بزنن یا نزنن؟ ‎- اویس
@oveis بزنن ‎- آیــــه!