نمیدونم چی شد که به درد چی بپزم دچار شدم، تا چند ماه پیش نداشتمش
منم همینطور ... البته اینکه الان دچارشم به خاطر کمبود وقته ‎· خانوم میم
@saye: منم کمبود وقت دارم ولی انگار غذاها هم تنوعش کم شده یا میل من بهشون کم شده نمی دونم ‎· آیــــه!