واسه تولدم با مامانم رفتم روسری فروشی هرچی دلم خواست برداشتم :دی یاح یاح
آره خوب کاراتونو بکنید که پس فردا با علیرضا این کارا بر نمی‌تابه :دی ‎- زبل خان
@zebelkhan001: ها؟ الان همون پس فرداس دیگه :)) ‎- آیــــه!
از خداوند طلب صبر برای علیرضای عزیز دارم :دی ‎- زبل خان
@zebelkhan001: آخرشم مطمئن نیستم درست گرفته باشم چی میگی :))) ‎- آیــــه!