واقعا اشتبا کردم روز اول جشنواره موسیقی رو نرفتم، جای جشنواره فیلم باید موسیقی رو می رفتم :/ با «نینوا» حسین علیزاده شروع شد که ارکستر سمفونی تهران زد