یعنی بدونم کی اینجا دانلود میذاره که این موقع شب هم اینترنت کار نمی کنه :/ چرا خب تک خوری؟ این اخلاقهای بد چیه؟
چاره ش بلاک کردنه:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: زیادی اینجا موندی توی فرفر دیگه کم کم آدمها رو توی خیابون هم بلاک می کنی :)) ‎· آیــــه!
بالاخره گزینه ی خیلی مفیدیه :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?