یه نیرویی درون من هست که وقتی باید کاری رو انجام بدم، از جهت انجام اون کار به من وارد میشه تا هرچه بیشتر ازش فاصله بگیرم :/
:)))) ‎· ترانه لایف