سلام... آماده اید پاک کنم؟؟؟
تو که نمیخواستی بیای! :)))) ‎- مـِـهدی❆
اومدم پاک کنم :))). این دکمه ی هوم کجاشه ‎- Azade
لینک پاک کردن نداره فعلا :))) هومش همون لینک موکوم دات پلیس هست اون بالا ‎- مـِـهدی❆
دقیقا سوال منم بود ‎- Farshad
یوهانه؟ ‎- آرزو
من یوهانم؟؟ من با اون گودزیلا چ شباهتی دارم؟؟ :))) ‎- Azade
آزادست :)))) ‎- مـِـهدی❆
عه، ازاده فید فرفرت که سوتی نومیا بود رو فید کردم :))) بیا خودت فید کن من بردارم اون فید ابرو بر رو :))) ‎- آرزو
نه نه خوبه بذار باشه.بخدا اشکم دراومد از خنده :)) ‎- Azade
کدوم آزاده اییی؟؟؟ ‎- MaryaM
تازه اومدی که! چرا پاک کنی :| ‎- Hamed
مریم همون که قراره براتون کباب درست کنه با روشنک بیای :))) ‎- Azade
اگه می‌تونی پاک کن :))) فریب خوردی ‎- فوهاد صا.
راه برگشت نداره؟ :))) ‎- Azade
رونوشت چک کردم. عه اینم داره :دی ‎- roshanak
روزی صد بار بگو رئال سوراخه، شاید راهی پیدا شد :)) ‎- فوهاد صا.
عمرا با اون تیم داغونتون :))) / روشنک :***سناریو اول رو بگو :دی ‎- Azade
آزاده صبر کن حالا. تو فقط پاک نکن:)) ‎- roshanak
Oooofffff ‎- MaryaM