قیمت سهام اینارو ما امشب جابجا کردیم.فردا باز زاکربرگ شاخ نشه
زاکربرگ زنگ زده قیمت بگیره از صاحبش :دی ‎· رضا