گلوم درد میکنه :(( مزخرفترین درده
گلوم منم درد میکنم از بس جیغ و داد کردیم تو مهمونی ‎- حوسین

2015-2016 Mokum.place