خجالت نمیکشید ؟؟ این چه تعداد سابه من دارم؟!!!
اول اسمت رو آدمیزادی کن، بعد عکست رو بعد غر بزن :))ا ‎- alifkr
اسمم چشه؟؟ :)) اسم خودم نیس مگه؟ ‎- Azade
یوزر نیم نه، دیسپلی نیمت دو تا نقطه ست :)))ا خدایا :))))ا ‎- alifkr
بخدا من نمیدونم شما چحوری اینجا کار میکنید.یه صفحه ش دوساعت طول میکشه لود شه.خیلی کنده :)) ‎- Azade
خوب شده که؛ اینترنتت رو عوض کن ‎- alifkr
چ تعداد داری ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™