هنوز اینجایید؟
کجا؟ ‎- نآمیرآツ
مکان :)) ‎- Azade
@azadete: شماها چرا نیستین!؟اینجا نیستین کجایین؟:)) ‎- نآمیرآツ
توییتر ‎- Azade
توییترم شد مکان آخه؟من امروز بستمش ‎- نآمیرآツ
چرا نباشیم ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
تا اینجا هست، ما هم هستیم. شک نکن :))) ‎- Mamad
بله ‎- پرگار