چیزی که جالبه اینه که عمدتا دوستان پرایوتید اون حس امنیتی فرفر باز بهم القا شد:) چیزی که این دو سه سال خوب یاد گرفتم خود سانسوری به حد اعلاست:)
خیلیا پابلیک بودن. باز یه اکانت فحاش راه افتاد زیر فید ملت شروع کرد خزعبل گفتن ملت پرایوت کردن :)) ‎· mostafa
بلاک نداره؟:)) ‎· بهارک
بلاک داره ‎· sousan
برا منم جالب بود اینجا که تازه باز شده چرا اکثرا از الان پرایوتن:دی ‎· 2ndmoon
من تا امروز صبح پابلیک بودم :))) ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
احساس عدم امنیت دیگه واسه همیشه واسه کاربرای فرفر میمون ‎· بهارک
پرایوت بودن خوبه ، تجربه‌ی محیط فرفر اینو اثبات کرده ‎· گرگان‌نت (✓)
خود سانسوری بهتره:) من الان توییتر پابلیکم حالمم خوبه ‎· بهارک
اوایل فعالیت تا همدیگه رو پیدا کنیم خوبه که پابلیک باشیم ، اما بعدش مسلما باید پرایوت شد و یه دستی به سر و گوش لیست دوستان کشید ‎· گرگان‌نت (✓)
بله بله ‎· بهارک