خوبیش اینه یار در این شبکه اجتماعی نیست جهت غر زدن همش میام اینجا:))))
یار داری؟ سوختی؟ :( آنساب. ‎- mostafa
آری یار دارم چه یاررررررررررری ‎- بهارک
والا اونور توییت میکنم سریع صدای بوق گوشیش در میاد:)) ‎- بهارک
:)) ‎- Sanach
:))) ‎- farahnaaz