خوبیش اینه یار در این شبکه اجتماعی نیست جهت غر زدن همش میام اینجا:))))
یار داری؟ سوختی؟ :( آنساب. ‎· mostafa
آری یار دارم چه یاررررررررررری ‎· بهارک
والا اونور توییت میکنم سریع صدای بوق گوشیش در میاد:)) ‎· بهارک
:)) ‎· Sanach
:))) ‎· farahnaaz