اینجا فعاله؟
شدید ‎· adomide
تقریبا ‎· سو:دی
نسبتا ‎· نآمیرآツ
@adomide: چه اختلاف نظری داریم سارا:)) ‎· سو:دی
فکر کردم اولش فقط آتیشش داغ بود:)))) ‎· بهارک
به به،تو فکرت بودم:-* ‎· farzaaneh