واقعیه اینجا؟ بدجور فتوشاپه...
چه همه چی هم ریل تایم و به چشم آشنا. فتبارک‌ الله احسن الخالقین. ‎- bahmani
صرفن واسه رزرو نام کاربری اینجا اومدم، فعلن. ‎- bahmani
جوون ‎- mostafa
:) ‎- bahmani