این کسخل بازی های نصفه نیمه چیه در میارید؟
چالش بین المللیه ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
عه بالاخره اومدی؟ بریم فرتورو قربونی کنیم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
مرسی .هاله ‎· bahram13
سعید مگه فرتور گوسفنده؟ :) ‎· bahram13
راستی میگی، گوسفند مردم آزاری بلد نی :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:) ‎· bahram13
:) ‎· SaeedTheGiraffe ?
آرزو و آرشم این فیدو ببین بد نیست، این اسمایلی محبوبشونه :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
کدوم ارش؟ ‎· bahram13
همکار ساشول :)))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
شومبول نمیایی کنیم مثلا ؟!خخخخخخخ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™