این کسخل بازی های نصفه نیمه چیه در میارید؟
چالش بین المللیه ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
عه بالاخره اومدی؟ بریم فرتورو قربونی کنیم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
مرسی .هاله ‎- bahram13
سعید مگه فرتور گوسفنده؟ :) ‎- bahram13
راستی میگی، گوسفند مردم آزاری بلد نی :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:) ‎- bahram13
آرزو و آرشم این فیدو ببین بد نیست، این اسمایلی محبوبشونه :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
کدوم ارش؟ ‎- bahram13
همکار ساشول :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
شومبول نمیایی کنیم مثلا ؟!خخخخخخخ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™