!!دایرکت مشقی میزنید چرا مگه کرم کون دارید؟
دایرکت مشقی چیه؟ :))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:)))) ‎- مستانه
:)))) ‎- نومیا
سعید دیدم دایرکت دارم باز کردم دیدم پوچ دراومد ‎- bahram13
:))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
کار کار خودته نه؟ ‎- bahram13
من تاحالا یه دایرکت دادم، اون با یکی دعوا کردم گفتم یه کاریو نکنه :))) بقیه ی دایرکت ها از آسمون رسیدن برام:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
سعید شاید مجبور بوده اون کار رو بکنه :-" ‎- arashferferi
یعنی کی مجبورش کرده ؟ :) ‎- bahram13