!!دایرکت مشقی میزنید چرا مگه کرم کون دارید؟
دایرکت مشقی چیه؟ :))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
:)))) ‎· مستانه
:)))) ‎· نومیا
سعید دیدم دایرکت دارم باز کردم دیدم پوچ دراومد ‎· bahram13
:))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
کار کار خودته نه؟ ‎· bahram13
من تاحالا یه دایرکت دادم، اون با یکی دعوا کردم گفتم یه کاریو نکنه :))) بقیه ی دایرکت ها از آسمون رسیدن برام:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سعید شاید مجبور بوده اون کار رو بکنه :-" ‎· arashferferi
یعنی کی مجبورش کرده ؟ :) ‎· bahram13