اینجا واسه این تخم بلشویک های روس هست؟
ی روایت میگه روسا و یک روایت میگه ترکا !!! ‎· Mamad
فحش برا دهه هشتاد میلادی بود :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
تخم بلشویک =))) ‎· arashferferi
ترك كه نيست حالا چقدر تخم و تره روس و يهود قاطيه هنوز معلوم نيست ‎· هانا
حالا هرچی کار مارو که رامیندازه ‎· bahram13