اینجا واسه این تخم بلشویک های روس هست؟
ی روایت میگه روسا و یک روایت میگه ترکا !!! ‎- Mamad
فحش برا دهه هشتاد میلادی بود :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
تخم بلشویک =))) ‎- arashferferi
ترك كه نيست حالا چقدر تخم و تره روس و يهود قاطيه هنوز معلوم نيست ‎- هانا
حالا هرچی کار مارو که رامیندازه ‎- bahram13