موقع انتخابات اینجارو را انداختن ما بریم رای بدیم
بد انتخابات درشو تخته میکنن ‎- bahram13
تو کدوم بهرامی؟! :دی ‎- همصدا
ها بهرام خودمونی :دی ‎- همصدا
اون بهرامی ک گور میگرفت همش @hamseda ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ها! :دی ولی قسمت دومش بعد از 120 سال! :دی ‎- همصدا
مگه چندتا بهرام داشتیم تو فرفر؟ ‎- bahram13
اینو دیر دیدم :)))) خیلی خوبه ‎- arashferferi
:)) والا فکر کردن ما کسخلیم با این چیزا خر میشیم ‎- bahram13
دادا اگه ببینم شب انتخابات مشروب خوردی گریه کردی خودم میام با تفنگ ساچمه ای میزنمت. یکی تو یکی هم لیتل اک :))) ‎- arashferferi
:)))))) تفنگ ساچمه ای ‎- bahram13
خب رای نده:-)) ‎- جولیا پندلتون
چطوری مرجان ؟باشه رای نمیدم ‎- bahram13
خوبم مرسی/آفرین :-دی ‎- جولیا پندلتون
مگه ایرونیه اینجا؟ ‎- tajkhatoon
نه .میگن بازار مشترکه ‎- bahram13