ضامن ودکا رو کشیدم فرار کنید
نوش :)) ‎- Mamad
فدا مدا ‎- bahram13
غم نباشه اق بهرام ‎- Nebraska
نوکرم اق پویا جای شما خالی ‎- bahram13
نوش بهرام جووون. یعنی همون دو روز پیش نوش :دی پویا هم گه نخوره بره پوشک بچه ش رو عوض کنه. ‎- arashferferi