ضامن ودکا رو کشیدم فرار کنید
نوش :)) ‎· Mamad
فدا مدا ‎· bahram13
غم نباشه اق بهرام ‎· Nebraska
نوکرم اق پویا جای شما خالی ‎· bahram13
نوش بهرام جووون. یعنی همون دو روز پیش نوش :دی پویا هم گه نخوره بره پوشک بچه ش رو عوض کنه. ‎· arashferferi