از قیافه بعضیا خوشم نمیاد اون دکمه بلاکش کجاس؟
:/ ‎- میسی
تو چرا خودتو چپول کردی؟ ‎- bahram13
به خودم گرفتم :)))) ‎- میسی
اون گوشه ‎- جولیا پندلتون
بزن بترکونشون. لیاقتشون بلاکه. بعضیاشون لایق بلاک هم نیستن. موندم تو توییتر چرا دیده نمیشدن باز اومدیم اینور ولو هستند :))) ‎- arashferferi
:) باشه ‎- bahram13
بهش بگو مرسی ‎- میسی
ب کی بگم مرسی؟ مرسی ‎- bahram13