از قیافه بعضیا خوشم نمیاد اون دکمه بلاکش کجاس؟
:/ ‎· میسی
تو چرا خودتو چپول کردی؟ ‎· bahram13
به خودم گرفتم :)))) ‎· میسی
اون گوشه ‎· جولیا پندلتون
بزن بترکونشون. لیاقتشون بلاکه. بعضیاشون لایق بلاک هم نیستن. موندم تو توییتر چرا دیده نمیشدن باز اومدیم اینور ولو هستند :))) ‎· arashferferi
:) باشه ‎· bahram13
بهش بگو مرسی ‎· میسی
ب کی بگم مرسی؟ مرسی ‎· bahram13