خوب شد بازی رو ندیدم
به گا رفتم بازی رو دیدم. ‎· arashferferi