اقا این کلیپ کل کل مازندرانی ها رو با هم دیدین واسه هم خط و نشون میکشن؟!!! خیلی خداس.من پاره شدم از خنده :)))
اسم گنده لاتشون مهدی گاو زنه :))))) ‎· bahram13
اسم اونیکی ساشول گوسفند زن نیست؟ :دی ‎· arashferferi
بچه محل ساشول جنگلیه انگار :)) ‎· bahram13
ساشول تو کار قلب و عروقه فقط. کلیپ مصاحبه ساشول رو دیدی؟ ‎· arashferferi
نه :) ‎· bahram13
ارش اینو دیده بودم :))) ‎· bahram13
گلبش میگیره دیگه ساشوله :دی ‎· arashferferi
اره نکبت خودشه :) ‎· bahram13