اقا این کلیپ کل کل مازندرانی ها رو با هم دیدین واسه هم خط و نشون میکشن؟!!! خیلی خداس.من پاره شدم از خنده :)))
اسم گنده لاتشون مهدی گاو زنه :))))) ‎- bahram13
اسم اونیکی ساشول گوسفند زن نیست؟ :دی ‎- arashferferi
بچه محل ساشول جنگلیه انگار :)) ‎- bahram13
ساشول تو کار قلب و عروقه فقط. کلیپ مصاحبه ساشول رو دیدی؟ ‎- arashferferi
نه :) ‎- bahram13
ارش اینو دیده بودم :))) ‎- bahram13
گلبش میگیره دیگه ساشوله :دی ‎- arashferferi
اره نکبت خودشه :) ‎- bahram13