اقا کار از اماله کردن لامپ گذشته رسیده به کمک فنر .فیلمش رو الان دیدم حالم بد شد
من ندیدم و اونقدر همه میگن حالمون بد شد که جایی باشه هم تخم نمیکنم پلی کنم :دی ‎· arashferferi