باز یه مشت تخمه خور کیف سامسونت بدست استادیوم برو جمع شدن دور هم کسشعر میگن :))
لووووول. دایرکت هم میفرستن :دی ‎- arashferferi
به مولا گیر یه مشت کله کس دماغ افتادیم :) ‎- bahram13
به نظرت شله زرد هم میخورن؟ ‎- arashferferi
نه از شله زرد متنفرن :) ‎- bahram13
ای بابا :) ‎- arashferferi