اینم نصفه نیمه من .
CS_Test_0041.jpg
نصفه تم خوشتیپه دادا ‎- arashferferi
دادا اصن معلومم مگه ؟ :)) ‎- bahram13
ارش کامنت ندی نمیگن لالی. این چیزیش معلومه اصلا؟ :)) ‎- آرزو
والا بوخدا .این اصن من نیستم :) ‎- bahram13
تو که خوشتیپی کلا. ندید تایید میشه :)) ‎- آرزو
باشه :)) ‎- bahram13
@arezoo واس ما دیدن نمیخواد . دیدیمش قبلا تجسم میکنیم :دی ‎- arashferferi
چاک اقا :) ‎- bahram13
ما که تو رو درسته و کامل دیده بودیم. حالا چرا صورتت رو پوشوندی اینجا :)) ‎- Guffik
سلام گوفی .اومدم بودم راهزنی :) ‎- bahram13
@bright: این گوفیک رو کی راه داده اینجا اصلن ؟ :دی ‎- Ashmogh
عاشموق چطوری منشن میدی که برایت نوشته میشه؟ چرا نمیره رو گوفی؟ ‎- Guffik
@bright: رو ابر کنار اسم هرکی میخوای کلیک کن کامنت رو به اون آدم منشن میده ‎- Ashmogh
هااا.. حالا فهمیدم @ashmogh ‎- Guffik
@ashmogh: حالا بگو ببینم چطوری میشه این برایت لعنتی رو تو ستینگزم عوض کنم بزارم همون گوفیک لعنتی باشه؟ ‎- Guffik
@bright اول بگو این برایت رو از کجا آوردی ؟‌:)) ‎- Ashmogh